دانشمندان سیگنال‌های عجیبی را شناسایی کرده‌اند که از مرکز کهکشان راه شیری به سمت ما می‌آیند. آن‌ها فکر می‌کنند که این سیگنال‌ها را سیاه چاله غول‌پیکر موجود در مرکز کهکشان ارسال می‌کند. محققان دانشگاه...