ali

سیستم ضد لغزش در خودرو چیست؟

(ASR)سیستمی است که از هرزگردی چرخهای محرک در هنگام گاز دادن از حالت سکون و یا در عین حرکت جلو گیری می‌نماید. به عبارت ساده تر هنگامی که خودرو در...

06:52